PRIVACYVERKLARING MAS CALDES BED AND BREAKFAST/TURISME RURAL

MAS CALDES bed and breakfast/turisme rural hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van haar gasten en de bezoekers
van onze website. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd, geheel conform de Wet bescherming persoonsgegevens.

In het algemeen verzamelt MAS CALDES bed and breakfast/turisme rural uitsluitend persoonlijke informatie die namens en op vrijwillige basis door gasten/bezoekers via onze website aan ons wordt verstrekt.

MAS CALDES bed and breakfast/turisme rural slaat de benodigde persoonsgegevens op wanneer u informatie aanvraagt en/of een reservering maakt in onze B&B.

Gebruik persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Als u bijvoorbeeld uw naam en adres
invult voor het toezenden van bepaalde informatie, worden deze persoonsgegevens niet doorgegeven aan derden, met uitzondering
van situaties waarin wij hiertoe van rechtswege verplicht zijn.

MAS CALDES bed and breakfast/turisme rural verwerkt uw persoonsgegevens voor het afhandelen van uw aanvraag, reservering en betaling alsook het incidenteel verzenden van mailings.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- voor- en achternaam;
- geboortedatum;
- adresgegevens;
- telefoonnummer;
- e-mailadres;
- bankrekeningnummer.

Bewaartermijn persoonsgegevens 
MAS CALDES bed and breakfast/turisme rural bewaart uw persoonsgegevens zolang MAS CALDES bed and breakfast/turisme rural operationeel is.

Delen van persoonsgegevens met derden
MAS CALDES bed and breakfast/turisme rural deelt uw persoonsgegevens met derden indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren
van de overeenkomst en om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
MAS CALDES bed and breakfast/turisme rural neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact met
ons op via info@mascaldes.com.

Cookies
MAS CALDES bed and breakfast/turisme rural maakt gebruik van cookies (kleine bestandjes die bij bezoek aan het internet op uw
harde schijf worden opgeslagen) om de kwaliteit van uw bezoek aan onze website te verbeteren, het gebruik van onze website te analyseren (via onder andere Google Analytics) en daarmee de website te optimaliseren. Externe partijen, waaronder Google, tonen
onze advertenties op internet en deze partijen gebruiken first-party cookies en third-party cookies, gecombineerd om advertenties
gericht en geoptimaliseerd weer te geven op basis van uw eerdere bezoeken aan onze website. Deze cookies registreren uitsluitend marketinginformatie, dus geen persoonsgegevens. Via uw internetbrowser heeft u de mogelijkheid om cookies te weigeren.
Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van uw internetbrowser.

Externe partijen
Op de website van MAS CALDES bed and breakfast/turisme rural vindt u een aantal hyperlinks naar andere websites.
MAS CALDES bed and breakfast/turisme rural draagt geen verantwoordelijkheid voor de omgang van uw persoonsgegevens door die partijen. 
Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de betreffende website die u bezoekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door
MAS CALDES bed and breakfast/turisme rural. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mascaldes.com. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek
mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk op uw verzoek.
MAS CALDES bed and breakfast/turisme rural wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen
MAS CALDES bed and breakfast/turisme rural is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid voor de bescherming van uw online privacy
met betrekking tot uw persoonsgegevens. Indien u vragen of opmerkingen heeft over onze administratie of uw persoonlijke informatie, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen via info@mascaldes.com.

Wijzigingen
MAS CALDES bed and breakfast/turisme rural behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig deze verklaring voor het privacy beleid van MAS CALDES bed and breakfast/turisme rural.